Dự báo thời tiết 10 ngày tới Thành phố Huế – Thừa Thiên Huế | iThongTin.Com

Share
Thứ bảy – 29/01/2022 Cao nhất : 27 °C
Thấp nhất : 21 °C

Trời nắng

Bình Minh
06:21:00

Hoàng hôn
17:44:00

Nhiệt độ : 27°C

Tia UV : 1 %
Độ ẩm : 79 %
Tốc độ Gió : 16 km / giờ
Hướng gió : Đông Đông Bắc

Nhiệt độ : 21°C

Tia UV : 0 %
Độ ẩm : 94 %
Tốc độ Gió : 0 km / giờ
Hướng gió : Nam Tây Nam Chủ nhật – 30/01/2022 Cao nhất : 24 °C
Thấp nhất : 19 °C

Mưa rào

Bình Minh
06:21:00

Hoàng hôn
17:44:00

Nhiệt độ : 24°C

Tia UV : 0.6 %
Độ ẩm : 88 %
Tốc độ Gió : 18 km / giờ
Hướng gió : Tây Tây Bắc

Nhiệt độ : 19°C

Tia UV : 0 %
Độ ẩm : 96 %
Tốc độ Gió : 0 km / giờ
Hướng gió : Tây Thứ hai – 31/01/2022 Cao nhất : 22 °C
Thấp nhất : 18 °C

Mưa rào

Bình Minh
06:20:00

Hoàng hôn
17:45:00

Nhiệt độ : 22°C

Tia UV : 0.4 %
Độ ẩm : 89 %
Tốc độ Gió : 18 km / giờ
Hướng gió : Tây Tây Bắc

Nhiệt độ : 18°C

Tia UV : 0 %
Độ ẩm : 91 %
Tốc độ Gió : 0 km / giờ
Hướng gió : Tây Thứ ba – 01/02/2022 Cao nhất : 21 °C
Thấp nhất : 18 °C

Mưa rào rải rác

Bình Minh
06:20:00

Hoàng hôn
17:45:00

Nhiệt độ : 21°C

Tia UV : 0.4 %
Độ ẩm : 88 %
Tốc độ Gió : 18 km / giờ
Hướng gió : Tây Tây Bắc

Nhiệt độ : 18°C

Tia UV : 0 %
Độ ẩm : 90 %
Tốc độ Gió : 0 km / giờ
Hướng gió : Tây Thứ tư – 02/02/2022 Cao nhất : 22 °C
Thấp nhất : 19 °C

Mưa rào vào buổi chiều

Bình Minh
06:20:00

Hoàng hôn
17:46:00

Nhiệt độ : 22°C

Tia UV : 0.6 %
Độ ẩm : 88 %
Tốc độ Gió : 15 km / giờ
Hướng gió : Tây Tây Bắc

Nhiệt độ : 19°C

Tia UV : 0 %
Độ ẩm : 94 %
Tốc độ Gió : 0 km / giờ
Hướng gió : Tây Tây Bắc Thứ năm – 03/02/2022 Cao nhất : 21 °C
Thấp nhất : 18 °C

Mưa Nhỏ

Bình Minh
06:20:00

Hoàng hôn
17:46:00

Nhiệt độ : 21°C

Tia UV : 0.4 %
Độ ẩm : 92 %
Tốc độ Gió : 18 km / giờ
Hướng gió : Tây Tây Bắc

Nhiệt độ : 18°C

Tia UV : 0 %
Độ ẩm : 95 %
Tốc độ Gió : 0 km / giờ
Hướng gió : Tây Tây Bắc Thứ sáu – 04/02/2022 Cao nhất : 20 °C
Thấp nhất : 18 °C

Mưa

Bình Minh
06:19:00

Hoàng hôn
17:47:00

Nhiệt độ : 20°C

Tia UV : 0.4 %
Độ ẩm : 94 %
Tốc độ Gió : 17 km / giờ
Hướng gió : Tây Bắc

Nhiệt độ : 18°C

Tia UV : 0 %
Độ ẩm : 96 %
Tốc độ Gió : 0 km / giờ
Hướng gió : Tây Bắc Thứ bảy – 05/02/2022

Cao nhất: 21°C

Thấp nhất : 19 °C

Mưa

Bình Minh
06:19:00

Hoàng hôn
17:47:00

Nhiệt độ : 21°C

Tia UV : 0.4 %
Độ ẩm : 91 %
Tốc độ Gió : 15 km / giờ
Hướng gió : Bắc

Nhiệt độ : 19°C

Tia UV : 0 %
Độ ẩm : 94 %
Tốc độ Gió : 0 km / giờ
Hướng gió : Bắc Đông Bắc Chủ nhật – 06/02/2022 Cao nhất : 22 °C
Thấp nhất : 18 °C

Mưa rào

Bình Minh
06:19:00

Hoàng hôn
17:48:00

Nhiệt độ : 22°C

Tia UV : 0.6 %
Độ ẩm : 87 %
Tốc độ Gió : 15 km / giờ
Hướng gió : Bắc Đông Bắc

Nhiệt độ : 18°C

Tia UV : 0 %
Độ ẩm : 94 %
Tốc độ Gió : 0 km / giờ
Hướng gió : Tây Nam Thứ hai – 07/02/2022 Cao nhất : 24 °C
Thấp nhất : 19 °C

Mưa rào

Bình Minh
06:19:00

Hoàng hôn
17:48:00

Nhiệt độ : 24°C

Tia UV : 0.7 %
Độ ẩm : 85 %
Tốc độ Gió : 14 km / giờ
Hướng gió : Bắc

Nhiệt độ : 19°C

Tia UV : 0 %
Độ ẩm : 96 %
Tốc độ Gió : 0 km / giờ
Hướng gió : Tây Thứ ba – 08/02/2022 Cao nhất : 24 °C
Thấp nhất : 19 °C

Mưa rào

Bình Minh
06:18:00

Hoàng hôn
17:49:00

Nhiệt độ : 24°C

Tia UV : 0.6 %
Độ ẩm : 87 %
Tốc độ Gió : 14 km / giờ
Hướng gió : Bắc Tây Bắc

Nhiệt độ : 19°C

Tia UV : 0 %
Độ ẩm : 95 %
Tốc độ Gió : 0 km / giờ
Hướng gió : Tây Tây Bắc Thứ tư – 09/02/2022 Cao nhất : 24 °C
Thấp nhất : 19 °C

Mưa rào

Bình Minh
06:18:00

Hoàng hôn
17:49:00

Nhiệt độ : 24°C

Tia UV : 0.6 %
Độ ẩm : 87 %
Tốc độ Gió : 15 km / giờ
Hướng gió : Tây Bắc

Nhiệt độ : 19°C

Tia UV : 0 %
Độ ẩm : 95 %
Tốc độ Gió : 0 km / giờ
Hướng gió : Tây Tây Bắc Thứ năm – 10/02/2022 Cao nhất : 23 °C
Thấp nhất : 18 °C

Mưa Nhỏ

Bình Minh
06:17:00

Hoàng hôn
17:50:00

Nhiệt độ : 23°C

Tia UV : 0.6 %
Độ ẩm : 87 %
Tốc độ Gió : 16 km / giờ
Hướng gió : Bắc Tây Bắc

Nhiệt độ : 18°C

Tia UV : 0 %
Độ ẩm : 94 %
Tốc độ Gió : 0 km / giờ
Hướng gió : Tây Bắc Thứ sáu – 11/02/2022 Cao nhất : 23 °C
Thấp nhất : 18 °C

Mưa Nhỏ

Bình Minh
06:17:00

Hoàng hôn
17:50:00

Nhiệt độ : 23°C

Tia UV : 0.7 %
Độ ẩm : 86 %
Tốc độ Gió : 15 km / giờ
Hướng gió : Bắc

Nhiệt độ : 18°C

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 96 %
Tốc độ Gió : 0 km / giờ
Hướng gió : Tây Bắc