Kết quả xổ số Mega 6/45

Mega 6/45 » Mega 6/45 08/04/2022

Sắp quay số : 00:00:00

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính

17.611.855.000 đồng

Kỳ quay thưởng: #00872 - Thứ 6 ngày 08/04/2022

02 13 16 19 20 36

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 17.611.855.000
Giải nhất 16 10.000.000
Giải nhì 879 300.000
Giải ba 14.420 30.000

Mega 6/45 » Mega 6/45 06/04/2022

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính

16.086.020.000 đồng

Kỳ quay thưởng: #00871 - Thứ 4 ngày 06/04/2022

13 17 19 25 32 45

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 16.086.020.000
Giải nhất 12 10.000.000
Giải nhì 843 300.000
Giải ba 14.973 30.000

Mega 6/45 » Mega 6/45 03/04/2022

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính

14.573.466.500 đồng

Kỳ quay thưởng: #00870 - Chủ nhật ngày 03/04/2022

05 11 20 26 40 43

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 14.573.466.500
Giải nhất 18 10.000.000
Giải nhì 836 300.000
Giải ba 14.127 30.000

Mega 6/45 » Mega 6/45 01/04/2022

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính

13.219.566.000 đồng

Kỳ quay thưởng: #00869 - Thứ 6 ngày 01/04/2022

02 19 25 32 41 44

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 13.219.566.000
Giải nhất 18 10.000.000
Giải nhì 771 300.000
Giải ba 12.527 30.000

Mega 6/45 » Mega 6/45 30/03/2022

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính

22.422.244.500 đồng

Kỳ quay thưởng: #00868 - Thứ 4 ngày 30/03/2022

01 12 26 28 39 45

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 22.422.244.500
Giải nhất 32 10.000.000
Giải nhì 1.035 300.000
Giải ba 17.596 30.000

Mega 6/45 » Mega 6/45 27/03/2022

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính

20.912.630.500 đồng

Kỳ quay thưởng: #00867 - Chủ nhật ngày 27/03/2022

08 17 21 39 44 45

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 20.912.630.500
Giải nhất 23 10.000.000
Giải nhì 1.148 300.000
Giải ba 17.596 30.000

Mega 6/45 » Mega 6/45 25/03/2022

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính

19.431.284.000 đồng

Kỳ quay thưởng: #00866 - Thứ 6 ngày 25/03/2022

01 12 13 27 29 35

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 19.431.284.000
Giải nhất 15 10.000.000
Giải nhì 835 300.000
Giải ba 14.115 30.000

XEM THÊM MEGA 6/45 (7 Kỳ)

Mở rộng