Kết quả xổ số Mega 6/45

Mega 6/45 » Mega 6/45 01/07/2022

Sắp quay số : 00:00:00

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính

55.416.491.000 đồng

Kỳ quay thưởng: #00908 - Thứ 6 ngày 01/07/2022

17 26 30 31 33 39

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 55.416.491.000
Giải nhất 21 10.000.000
Giải nhì 1.509 300.000
Giải ba 25.810 30.000

Mega 6/45 » Mega 6/45 29/06/2022

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính

50.036.747.000 đồng

Kỳ quay thưởng: #00907 - Thứ 4 ngày 29/06/2022

01 19 20 27 30 32

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 50.036.747.000
Giải nhất 37 10.000.000
Giải nhì 1.281 300.000
Giải ba 25.584 30.000

Mega 6/45 » Mega 6/45 26/06/2022

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính

44.984.697.500 đồng

Kỳ quay thưởng: #00906 - Chủ nhật ngày 26/06/2022

03 07 08 18 27 36

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 44.984.697.500
Giải nhất 36 10.000.000
Giải nhì 1.501 300.000
Giải ba 24.565 30.000

Mega 6/45 » Mega 6/45 24/06/2022

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính

40.655.214.000 đồng

Kỳ quay thưởng: #00905 - Thứ 6 ngày 24/06/2022

07 16 18 32 34 44

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 40.655.214.000
Giải nhất 42 10.000.000
Giải nhì 1.456 300.000
Giải ba 22.966 30.000

Mega 6/45 » Mega 6/45 22/06/2022

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính

36.830.904.000 đồng

Kỳ quay thưởng: #00904 - Thứ 4 ngày 22/06/2022

03 20 23 30 33 35

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 36.830.904.000
Giải nhất 22 10.000.000
Giải nhì 1.112 300.000
Giải ba 20.653 30.000

Mega 6/45 » Mega 6/45 19/06/2022

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính

32.798.069.000 đồng

Kỳ quay thưởng: #00903 - Chủ nhật ngày 19/06/2022

01 24 25 31 39 40

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 32.798.069.000
Giải nhất 19 10.000.000
Giải nhì 969 300.000
Giải ba 16.901 30.000

Mega 6/45 » Mega 6/45 17/06/2022

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính

28.961.809.500 đồng

Kỳ quay thưởng: #00902 - Thứ 6 ngày 17/06/2022

05 08 26 29 35 44

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 28.961.809.500
Giải nhất 32 10.000.000
Giải nhì 1.347 300.000
Giải ba 19.105 30.000

XEM THÊM MEGA 6/45 (7 Kỳ)

Mở rộng