Sổ mơ - Tra cứu giấc mơ

Bạn mơ thấy gì?

Tra cứu theo bảng chữ cái

Thứ tự Mơ thấy Số
1 Hết xăng 01 - 11 - 52
2 Ếch xanh 35 - 64 - 89
3 Ngủ mơ thấy đỉa 86 - 98 - 49 - 39
4 Ảnh bà cụ 54 - 59
5 Động trạm của quý của đàn bà 65 - 63
6 Đồi núi 68 - 86 - 81
7 Đống rơm 25 - 50 - 27
8 Địa ngục 12 - 63
9 Đỉa bán vào chân 29
10 Đền cổ 46 - 66
11 Ổ khóa 95 - 86
12 Ếch 86
13 Đứng trên mái nhà 46 - 64
14 Đồng hồ 95 - 58
15 Đốt lò sưởi 03 - 37
16 Đống lửa 08 - 48
17 Đỉa cắn người 58
18 Đỉa bám đầy người 28 - 11
19 Đẻ ra mèo 01 - 23 - 62
20 Đẻ ra cá 00 - 01 - 99 - 94
21 Đầu vú 38 - 39 - 84
22 Đầu nhiều chấy 78
23 Được tiền chia hai 05 - 50
24 Được thưởng 82 - 32
25 Được bạc 82
26 Đôi vẹt 83 - 87
27 Đôi dép 33 - 81
28 Đôi bít tất 96 - 39 - 83
29 Đình chùa 01 - 40 - 80
30 Đèn thần 07 - 57 - 75