Kết quả xổ số Max 4D

Max 4D » Max 4D 04/09/2021

Sắp quay số : 00:00:00

Kỳ quay thưởng: #00724 - Thứ 7 ngày 04/09/2021

G.1 8888
G.2 88888888
G.3 888888888888
G.KK1 888
G.KK2 88
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải
Chơi cơ bản Chơi tổ hợp
TH4 TH6 TH12 TH24
Giải Nhất 8888 0 0 0 0 0
Giải Nhì 8888   8888 0 0 0 0 0
Giải Ba 8888   8888   8888 0 0 0 0 0
Khuyến khích 1 X888 0
Khuyến khích 2 XX88 0

Vuốt sang để xem thêm arrow_forward

Max 4D » Max 4D 02/09/2021

Kỳ quay thưởng: #00723 - Thứ 5 ngày 02/09/2021

G.1 8888
G.2 88888888
G.3 888888888888
G.KK1 888
G.KK2 88
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải
Chơi cơ bản Chơi tổ hợp
TH4 TH6 TH12 TH24
Giải Nhất 8888 0 0 0 0 0
Giải Nhì 8888   8888 0 0 0 0 0
Giải Ba 8888   8888   8888 0 0 0 0 0
Khuyến khích 1 X888 0
Khuyến khích 2 XX88 0

Vuốt sang để xem thêm arrow_forward

Max 4D » Max 4D 31/08/2021

Kỳ quay thưởng: #00722 - Thứ 3 ngày 31/08/2021

G.1 0023
G.2 58159073
G.3 107287699420
G.KK1 023
G.KK2 23
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải
Chơi cơ bản Chơi tổ hợp
TH4 TH6 TH12 TH24
Giải Nhất 0023 0 0 0 0 0
Giải Nhì 5815   9073 0 0 0 1 1
Giải Ba 1072   8769   9420 0 0 0 0 6
Khuyến khích 1 X023 9
Khuyến khích 2 XX23 37

Vuốt sang để xem thêm arrow_forward

Max 4D » Max 4D 28/08/2021

Kỳ quay thưởng: #00721 - Thứ 7 ngày 28/08/2021

G.1 5604
G.2 66948154
G.3 492641422695
G.KK1 604
G.KK2 04
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải
Chơi cơ bản Chơi tổ hợp
TH4 TH6 TH12 TH24
Giải Nhất 5604 0 0 0 0 5
Giải Nhì 6694   8154 2 0 0 1 4
Giải Ba 4926   4142   2695 1 0 0 10 4
Khuyến khích 1 X604 4
Khuyến khích 2 XX04 53

Vuốt sang để xem thêm arrow_forward

Max 4D » Max 4D 26/08/2021

Kỳ quay thưởng: #00720 - Thứ 5 ngày 26/08/2021

G.1 5141
G.2 27833358
G.3 841739339726
G.KK1 141
G.KK2 41
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải
Chơi cơ bản Chơi tổ hợp
TH4 TH6 TH12 TH24
Giải Nhất 5141 0 0 0 0 0
Giải Nhì 2783   3358 2 0 0 2 1
Giải Ba 8417   3933   9726 0 1 0 0 6
Khuyến khích 1 X141 7
Khuyến khích 2 XX41 60

Vuốt sang để xem thêm arrow_forward

Max 4D » Max 4D 24/08/2021

Kỳ quay thưởng: #00719 - Thứ 3 ngày 24/08/2021

G.1 4629
G.2 67884906
G.3 160563846605
G.KK1 629
G.KK2 29
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải
Chơi cơ bản Chơi tổ hợp
TH4 TH6 TH12 TH24
Giải Nhất 4629 1 0 0 0 0
Giải Nhì 6788   4906 0 0 0 1 5
Giải Ba 1605   6384   6605 1 0 0 11 5
Khuyến khích 1 X629 5
Khuyến khích 2 XX29 68

Vuốt sang để xem thêm arrow_forward

Max 4D » Max 4D 21/08/2021

Kỳ quay thưởng: #00718 - Thứ 7 ngày 21/08/2021

G.1 6393
G.2 45623080
G.3 451467969884
G.KK1 393
G.KK2 93
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải
Chơi cơ bản Chơi tổ hợp
TH4 TH6 TH12 TH24
Giải Nhất 6393 0 0 0 0 0
Giải Nhì 4562   3080 2 0 0 0 8
Giải Ba 4514   6796   9884 7 0 0 5 0
Khuyến khích 1 X393 2
Khuyến khích 2 XX93 40

Vuốt sang để xem thêm arrow_forward

XEM THÊM MAX 4D (7 Kỳ)

Mở rộng keyboard_arrow_down