Kết quả xổ số Power 6/55

Power 6/55 » Power 6/55 19/03/2022

Sắp quay số : 00:00:00

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

49.301.038.650 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.506.480.250 đồng

Kỳ quay thưởng: #00699 - Thứ 7 ngày 19/03/2022

08 20 24 37 51 55 27

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 49.301.038.650
Jackpot 2 0 3.506.480.250
Giải nhất 12 40.000.000
Giải nhì 614 500.000
Giải ba 13.112 50.000

Power 6/55 » Power 6/55 17/03/2022

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

47.074.116.000 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.259.044.400 đồng

Kỳ quay thưởng: #00698 - Thứ 5 ngày 17/03/2022

01 06 12 21 37 49 53

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 47.074.116.000
Jackpot 2 0 3.259.044.400
Giải nhất 8 40.000.000
Giải nhì 584 500.000
Giải ba 13.664 50.000

Power 6/55 » Power 6/55 15/03/2022

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

44.742.716.400 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

4.638.079.600 đồng

Kỳ quay thưởng: #00697 - Thứ 3 ngày 15/03/2022

06 14 24 28 33 52 50

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 44.742.716.400
Jackpot 2 1 4.638.079.600
Giải nhất 14 40.000.000
Giải nhì 834 500.000
Giải ba 17.015 50.000

Power 6/55 » Power 6/55 12/03/2022

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

42.568.127.400 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

4.396.458.600 đồng

Kỳ quay thưởng: #00696 - Thứ 7 ngày 12/03/2022

12 16 18 26 30 45 36

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 42.568.127.400
Jackpot 2 0 4.396.458.600
Giải nhất 6 40.000.000
Giải nhì 656 500.000
Giải ba 13.413 50.000

Power 6/55 » Power 6/55 10/03/2022

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

40.440.003.150 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

4.160.000.350 đồng

Kỳ quay thưởng: #00695 - Thứ 5 ngày 10/03/2022

01 03 08 16 19 36 41

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 40.440.003.150
Jackpot 2 0 4.160.000.350
Giải nhất 10 40.000.000
Giải nhì 812 500.000
Giải ba 14.827 50.000

Power 6/55 » Power 6/55 08/03/2022

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

38.675.385.750 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.963.931.750 đồng

Kỳ quay thưởng: #00694 - Thứ 3 ngày 08/03/2022

03 23 25 39 47 48 55

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 38.675.385.750
Jackpot 2 0 3.963.931.750
Giải nhất 13 40.000.000
Giải nhì 659 500.000
Giải ba 14.959 50.000

Power 6/55 » Power 6/55 05/03/2022

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

36.581.622.600 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.731.291.400 đồng

Kỳ quay thưởng: #00693 - Thứ 7 ngày 05/03/2022

05 12 15 25 43 48 01

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 36.581.622.600
Jackpot 2 0 3.731.291.400
Giải nhất 19 40.000.000
Giải nhì 1.505 500.000
Giải ba 13.785 50.000

XEM THÊM POWER 6/55 (7 Kỳ)

Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55 Mở rộng