Kết quả xổ số Power 6/55

Power 6/55 » Power 6/55 01/10/2022

Sắp quay số : 00:00:00

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

37.241.100.750 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.804.566.750 đồng

Kỳ quay thưởng: #00783 - Thứ 7 ngày 01/10/2022

14 15 16 22 23 29 20

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 1 37.241.100.750
Jackpot 2 0 3.804.566.750
Giải nhất 10 40.000.000
Giải nhì 559 500.000
Giải ba 12.319 50.000

Power 6/55 » Power 6/55 29/09/2022

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

35.206.530.150 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.578.503.350 đồng

Kỳ quay thưởng: #00782 - Thứ 5 ngày 29/09/2022

15 32 33 37 42 54 28

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 35.206.530.150
Jackpot 2 0 3.578.503.350
Giải nhất 8 40.000.000
Giải nhì 504 500.000
Giải ba 10.993 50.000

Power 6/55 » Power 6/55 27/09/2022

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

33.257.062.650 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.361.895.850 đồng

Kỳ quay thưởng: #00781 - Thứ 3 ngày 27/09/2022

11 13 23 27 37 43 34

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 33.257.062.650
Jackpot 2 0 3.361.895.850
Giải nhất 21 40.000.000
Giải nhì 784 500.000
Giải ba 14.439 50.000

Power 6/55 » Power 6/55 24/09/2022

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

31.902.787.650 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.211.420.850 đồng

Kỳ quay thưởng: #00780 - Thứ 7 ngày 24/09/2022

01 04 05 17 42 47 09

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 31.902.787.650
Jackpot 2 0 3.211.420.850
Giải nhất 5 40.000.000
Giải nhì 379 500.000
Giải ba 9.757 50.000

Power 6/55 » Power 6/55 22/09/2022

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

98.674.641.750 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

2.696.400.450 đồng

Kỳ quay thưởng: #00779 - Thứ 5 ngày 22/09/2022

12 14 19 29 44 47 26

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 1 98.674.641.750
Jackpot 2 2 2.696.400.450
Giải nhất 20 40.000.000
Giải nhì 1.218 500.000
Giải ba 25.672 50.000

Power 6/55 » Power 6/55 20/09/2022

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

91.614.070.200 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

4.608.292.950 đồng

Kỳ quay thưởng: #00778 - Thứ 3 ngày 20/09/2022

08 27 32 43 53 54 45

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 91.614.070.200
Jackpot 2 0 4.608.292.950
Giải nhất 13 40.000.000
Giải nhì 1.102 500.000
Giải ba 23.530 50.000

Power 6/55 » Power 6/55 17/09/2022

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

87.421.889.100 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

4.142.495.050 đồng

Kỳ quay thưởng: #00777 - Thứ 7 ngày 17/09/2022

05 08 19 34 40 49 39

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 87.421.889.100
Jackpot 2 0 4.142.495.050
Giải nhất 13 40.000.000
Giải nhì 1.064 500.000
Giải ba 22.581 50.000

XEM THÊM POWER 6/55 (7 Kỳ)

Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55 Mở rộng