Kết quả xổ số Power 6/55

Power 6/55 » Power 6/55 16/06/2022

Sắp quay số : 00:00:00

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

99.398.788.050 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

6.755.328.400 đồng

Kỳ quay thưởng: #00737 - Thứ 5 ngày 16/06/2022

09 13 21 40 51 54 04

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 99.398.788.050
Jackpot 2 0 6.755.328.400
Giải nhất 15 40.000.000
Giải nhì 936 500.000
Giải ba 21.336 50.000

Power 6/55 » Power 6/55 14/06/2022

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

92.299.663.650 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

5.966.536.800 đồng

Kỳ quay thưởng: #00736 - Thứ 3 ngày 14/06/2022

02 15 26 32 35 36 16

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 92.299.663.650
Jackpot 2 0 5.966.536.800
Giải nhất 16 40.000.000
Giải nhì 1.044 500.000
Giải ba 23.230 50.000

Power 6/55 » Power 6/55 11/06/2022

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

85.597.658.400 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

5.221.869.550 đồng

Kỳ quay thưởng: #00735 - Thứ 7 ngày 11/06/2022

10 18 23 25 45 47 38

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 85.597.658.400
Jackpot 2 0 5.221.869.550
Giải nhất 18 40.000.000
Giải nhì 1.035 500.000
Giải ba 21.866 50.000

Power 6/55 » Power 6/55 09/06/2022

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

79.919.472.900 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

4.590.960.050 đồng

Kỳ quay thưởng: #00734 - Thứ 5 ngày 09/06/2022

30 31 35 43 48 50 22

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 79.919.472.900
Jackpot 2 0 4.590.960.050
Giải nhất 14 40.000.000
Giải nhì 699 500.000
Giải ba 16.202 50.000

Power 6/55 » Power 6/55 07/06/2022

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

74.335.915.200 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.970.564.750 đồng

Kỳ quay thưởng: #00733 - Thứ 3 ngày 07/06/2022

16 17 21 28 39 50 19

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 74.335.915.200
Jackpot 2 0 3.970.564.750
Giải nhất 20 40.000.000
Giải nhì 930 500.000
Giải ba 18.298 50.000

Power 6/55 » Power 6/55 04/06/2022

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

70.506.838.200 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.545.111.750 đồng

Kỳ quay thưởng: #00732 - Thứ 7 ngày 04/06/2022

03 17 27 30 34 49 25

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 70.506.838.200
Jackpot 2 0 3.545.111.750
Giải nhất 10 40.000.000
Giải nhì 800 500.000
Giải ba 17.001 50.000

Power 6/55 » Power 6/55 02/06/2022

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

67.823.715.000 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.246.986.950 đồng

Kỳ quay thưởng: #00731 - Thứ 5 ngày 02/06/2022

07 11 28 30 33 50 49

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 67.823.715.000
Jackpot 2 0 3.246.986.950
Giải nhất 19 40.000.000
Giải nhì 787 500.000
Giải ba 15.500 50.000

XEM THÊM POWER 6/55 (7 Kỳ)

Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55 Mở rộng